CHIRACHI MIXTE

12,00 €

CHIRACHI SAUMON

11,00 €

CHIRACHI THON

13,00 €

SASHIMI SAUMON CRU

11,00 €

12 pièces

SASHIMI SAUMON ET THON CRUS

12,00 €

12 pièces

SASHIMI THON CRU

13,00 €

12 pièces